wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Główny cel projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie do 31.08.2018 r., przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających podjęcie trwałej współpracy międzysektorowej na poziomach: lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, pomiędzy publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy, sektorem NGO i pracodawcami, z wykorzystaniem produktów i instrumentów wypracowanych w trakcie trwania proj. na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego przez odbiorców, m.in. K i M sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, co w efekcie pomoże tym osobom podjąć/utrzymać aktywizację zawodową.

Partnerzy

Lider Partnerstwa

bdcBD Center sp. z o. o. jest profesjonalną, niezależną i dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - badawczą, funkcjonującą na rynku od 2001 roku.

Działając na rzecz komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii ze świata nauki do świata biznesu, BD Center specjalizuje się w realizacji badań społecznych, szkoleniach, projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu polityki społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości. BD Center świadczy także pełen zakres usług analitycznych i konsultacyjnych.

Naszymi Klientami są instytucje działające w rozmaitych branżach i sferach życia publicznego: przedsiębiorstwa, jednostki administracji państwowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe.

Dysponujemy zgranym i kreatywnym zespołem o znaczącym dorobku naukowym i bogatym doświadczeniu praktycznym. Posiadamy wysoce merytoryczną kadrę badawczą i analityczną a fundament naszej działalności stanowią zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Ciągły rozwój firmy pozwala na indywidualne i dokładne dopasowanie naszej oferty do Państwa wymogów i oczekiwań, gwarantując przy tym najwyższą jakość świadczonych usług.

Więcej informacji o firmie na stronie www.bdcenter.pl

Partner krajowy

danmarDanmar Computers to firma informatyczno-szkoleniowa działająca na rynku od 15 lat. Od wielu lat realizuje wiele edukacyjnych projektów UE, realizowanych w ramach takich programów jak: e-learning, Minerva, Lingua, Grundtvig 1, 2 i 4, LdV pilotażowe, Rozwój Innowacji, Transfer Innowacji, Erasmus, Projekty Partnerskie LdV oraz Projekty Partnerskie Grundtviga. Danmar realizował również wiele lokalnych projektów z EFS i Innowacyjnej Gospodarki. Obecnie realizuje 9 projektów ponadnarodowych w ramach programu Erasmus+, PROGRESS oraz LdV. W ciągu ostatnich 4 lat DAN zakończył również 4 projekty POKL na obszarze województwa podkarpackiego.

Partner ponadnarodowy

danmarTorridge Training Consultants Ltd jest częścią Stowarzyszenia OAKE Associates LTD. To ośrodek szkoleniowo-doradczy, położony w Walii w Wielkiej Brytanii. TTC udziela nieodpłatnego wsparcia organizacjom NGO i firmom szkoleniowym, które chcą organizować bezpłatne szkolenia dotyczące podnoszenia kompetencji twardych i miękkich uczestnikom o niższych szansach (m.in. osobom sprawującymi opiekę nad osobami zależnymi).

Poza doradztwem, TTC zajmuje się również prowadzeniem szkoleń dla osób w wieku 16+ do 60+, badaniami społecznymi i rozwojem nowych technologii.

TTC posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych m.in. Leonardo da Vinci i Grundwig, metod i narzędzi dotyczących godzenia życia zawodowego i prywatnego, tzw. „Work-Life Balance” (WLB), oraz współpracy z organizacjami w Walii stosującymi określone modele współpracy multisektorowej na rzecz upowszechnienia praktyk WLB (m.in. Rada Miasta Wrexham w Walii).