wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Główny cel projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie do 31.08.2018 r., przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających podjęcie trwałej współpracy międzysektorowej na poziomach: lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, pomiędzy publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy, sektorem NGO i pracodawcami, z wykorzystaniem produktów i instrumentów wypracowanych w trakcie trwania proj. na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego przez odbiorców, m.in. K i M sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, co w efekcie pomoże tym osobom podjąć/utrzymać aktywizację zawodową.

Do pobrania

Dokumenty do pobrania - BADANIE FOKUSOWE:

Dokumenty do pobrania - SPOTKANIE MERYTORYCZNE (zad. 1)

Dokumenty do pobrania - TESTOWANIE NOWEGO ROZWIĄZANIA:

Dokumenty do pobrania - DEBATA MIĘDZYNARODOWA:

Dokumenty do pobrania - SPOTKANIE MERYTORYCZNE POTESTOWE:

Dokumenty do pobrania - WARSZTATY WDROŻENIOWE: