wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Główny cel projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie do 31.08.2018 r., przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających podjęcie trwałej współpracy międzysektorowej na poziomach: lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, pomiędzy publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy, sektorem NGO i pracodawcami, z wykorzystaniem produktów i instrumentów wypracowanych w trakcie trwania proj. na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego przez odbiorców, m.in. K i M sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, co w efekcie pomoże tym osobom podjąć/utrzymać aktywizację zawodową.

Koniec realizacji projektu

30 październik 2018

Pragniemy poinformować, że z dniem 31.10.2018 r. kończymy realizację projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii”. Głównym celem projektu było wypracowanie oraz wdrożenie przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających podjęcie trwałej współpracy międzysektorowej na poziomach: lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, pomiędzy publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy, sektorem NGO i pracodawcami, z wykorzystaniem produktów i instrumentów wypracowanych w trakcie trwania proj. na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego przez odbiorców docelowych. Szczególne podziękowania składamy osobom zaangażowanym w realizację całego projektu.

 

Spotkanie powdrożeniowe

10 październik 2018

W dniu 10.10.2018 r. odbyło się spotkanie powdrożeniowe. Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu. Szczególne podziękowania składamy również osobom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia.

 

Znamy już termin spotkania powdrożeniowego

10 wrzesień 2018

Mamy przyjemność poinformować, że znamy już termin spotkania powdrożeniowego. Spotkanie odbędzie w budynku Centrum 2000 przy ul. Armii Krajowej 80 w Rzeszowie dnia 10 października w godzinach 8:00 – 13:00.

 

Zaproszenie do udziału w spotkaniu powdrożeniowym

03 wrzesień 2018

Przypominamy, że trwa rekrutacja do spotkania powdrożeniowego w ramach projektu! Serdecznie zapraszamy zarówno osoby pracujące z takich instytucji jak PUPy, OHPy, agencje zatrudnienia, NGO, podmioty ekonomii społecznej, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje szkoleniowe (formalne, nieformalne, pozaformalne) i inne pracujące na rzecz młodych osób jak i osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.